Drömfångarens Historia

Det sägs att Drömfångarens historia börjar hos ojibwastammen i Nordamerika. Då gjordes dem ungefär av samma storlek som en handflata och bestod av rot, gren eller vide och nätet gjordes av senor. De magiska föremålet har snabbt spridit sig över hela världen. Många kulturer lägger stor vikt vid drömmars betydelse.

Man använder drömfångaren för att sila bort mardrömmar. De dåliga drömmarna sägs fastna i nätet och försvinna i och med gryningsljuset, medan de bra drömmarna går genom nätet och följer fjädrarna ner till den sovande. Nätet i drömfångaren står för universums ordning och skapelse. Drömfångaren är inte bara bra för god sömn, den är också sammankopplad med respekt, kärlek och heder för det levande.

Lockstenens färg tillsammans med sinnesstämningen hos den som tillverkade drömfångaren anses avgörande för vilka drömmar och känslor som kommer att slippa igenom drömfångarens nät.